Bostadsuthyrning på Costa Blanca

Bokning

1.Bokning sker för tillfälligt vid förfrågan till oss, antingen via telefon eller vår mejl.

2. Bokningen är bindande så fort bokningsavgift är betald. Personuppgifter Ni lämnar behandlas konfidentiellt.

3. Om du inte betalar bokningsavgift i tid så har vi rätt att avboka din bokning. Om du missar betalningen av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna vid avbokning.

4. Om ägaren avslutar uthyrning genom Torrevieja Semester på grund av försäljning av bostaden eller annan orsak före hyresperioden inletts, så att tillträde inte längre kan ske, kommer Torrevieja Semester att erbjuda hyresgästen möjlighet att hyra annan bostad varvid avräkning sker beträffande belopp som inbetalats av hyresgästen. Kan hyresgästen inte godta annat hyresobjekt förfaller hyresavtalet och belopp som inbetalats av hyresgästen återbetalas till den

Betalning

1.Betalning sker på faktura via mejl. Vid bokningstillfället vid veckouthyrning skall 20% av hyresbeloppet betalas in och vid månadsuthyrning skall 25% betalas in, resterande 80 % och 75% ska betalas in senast 31 dagar före ankomstdatum

2. Sker bokningstillfället inom 31 dagar före ankomst gäller 100% betalning.

3. Vid bokningstillfället skickas en bokningsbekräftelse, faktura och hyresvillkor.

4. I samband med bokning godkänner hyresgäst aktuella hyresvillkor

Avbokning

1.Avbokning görs skriftligen till info@torreviejasemester.se. Torrevieja Semester har skyldigheten att bekräfta avbokningen skriftligen via e-mail. 

2. Vid avbokning som sker tidigare än 31 dagar före avtalad ankomstdag, betalas en avbokningsavgift motsvarande bokningsavgiften.

3. 75 % återbetalning inom 30 dagar innan ankomst

4. 50% återbetalning inom 14 dagar till 30 dagar innan ankomst

5. 0% återbetalning inom 14 dagar innan ankomst


In- /utcheckning

1.Incheckning: sker efter 14.00 Eller enligt överenskommelse vid bokning.

2. Utcheckning: sker innan 11.00. Eller enligt överenskommelse vid bokning.

3. In-/ utcheckning sker personligen av Torrevieja Semester.

4. Vid incheckning betalas deposition 100-500€ och hyresgäst får ett signerat kvitto som innehåller namn, datum och belopp.

5. Enligt spansk lag ska samtliga hyresgästers passkopior vid incheckning överlämnas till Torrevieja Semester för att vidare rapportera hyresperiod till Guarda Civil. Hyresavtal innehåller endast in-/ utcheckningstider.

Rättigheter och skyldigheter

1.Vid eventuella klagomål på bostaden och dess skick måste hyresgästen rapportera dessa omgående efter ankomst via mejl till info@torreviejasemester.se med bifogade bilder så att vi får möjlighet att rätta till dom. I annat fall ses bostaden överlämnad i gott skick och går därmed inte att reklamera i ett senare skede.

2. Om en eventuell skada/brist vid ankomst eller under hyresperiod gör att hyresgästen ej kan bo i semesterbostaden hjälper Torrevieja Semester till med att hitta ett likvärdigt semesterboende för aktuell hyresperiod.

3. Torrevieja Semester tar inget ansvar för de klagomål som hyresgästen kan tänkas ha mot ägaren av bostaden, då Torrevieja Semester endast verkar som ombud.

4. Hyresgästen ska kontakta Torrevieja Semester senast 14 dagar ankomst och meddela ankomst- och avresetid. Vid oundviklig försening på ankomstdagen ska hyresgästen meddela detta till info@torreviejasemester.se eller smsa till +46 739 510 933. Om hyresgästen inte har meddelat oss om förseningen kan vi inte hållas ansvariga och ytterligare debitering av nyckelutlämning sker.

5. Du måste vårda bostaden väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Hyresgästen är skyldig att lämna bostaden i samma tillstånd som när den tillträddes. Hyresgästen ansvarar ekonomiskt för alla skador som uppstår på bostaden eller dess inventarier. I första hand dras belopp från erlagd deposition

6. Hyresgäst får inte använda bostaden till annat än semester, om inte annat avtalats vid bokning.

7. Semesterbostaden med tillhörande tomt får endast bebos av det antal personer som är tillåtet och ska namnges vid bokning, inklusive barn oavsett ålder.

8. Städning, nyckelutlämning, lakan och handdukstvätt ombesörjer särskild personal och detta betalas som ett tillägg till hyresbeloppet av hyresgästen.